#

Genel Müdürün MesajıKısa adı AFJET olan şirketimiz 10 milyon TL güncel sermayesi ile Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Belediyesi ve Afyon Ticaret ve Sanayi Odası‘nın ortaklaşa kurduğu kurumsal bir şirketidir. 1994 yılında 10.000 konut hedefi ile kurulmuş fakat çeşitli nedenlerden dolayı 2010 yılına kadar 4650 konut ısıtması yapılabilmiştir. 2009 yılı sonuna gelindiğinde şirketin üretim yapabilen sadece dört adet üretim kuyusu, alt yapısı çürümüş şehir içi dağıtım hattı, tamamı korozyona uğramış ve çürümüş isale hattı mevcuttu ve hizmet ettiği bölgelerin doğalgaza bırakılarak kapatılması düşünülen bir şirket haline gelmiştir. Bu süreçte yapılan incelemeler, çalışmalar, yeni teknolojik gelişmeler ve kazanılan deneyimle birlikte, 2010 yılında şirketimiz yeniden yapılanmaya girmiştir.

İlk aşamada şirketin bütün üretim kuyuları yenilenmiş, yeni reenjeksiyon kuyuları ve gözlem kuyuları açılmış, gidiş dönüş yaklaşık 35 kilometre olan iletim hattı daha büyük çaplı borularla tamamen günün teknolojik gelişmelerine göre yenilenmiş, şehir içi dağıtım hattı yaklaşık 150 km ppr -80 borularla değiştirilmiş, bunun yanında toplam dört adet yeni ısı merkezi inşa edilerek kaliteli ısıtma hizmeti sağlanmıştır.

Günümüze gelindiğinde toplam 25 adet üretim kuyusu, 5 adet reenjeksiyon (geri basım) kuyusu, 6 adet gözlem kuyusu olan, ülkemizde, hatta dünyada İzlanda Rejkavic’den sonra en uzak noktadan yaklaşık 16 kilometre mesafeden jeotermal kaynağı taşıyarak yaklaşık 25.000 (yirmibeş bin) konut eşdeğeri bölgesel ısıtma yapan devasa bir güç haline gelmiştir.

Enerjinin önemini ve değerini çok iyi bilen şirketimiz, ülkemizde ilk defa 5634 sayılı enerji verimliği kanununu şehrimizde uygulamaya koymuş, toplam 8.000 konut eşdeğeri abonemizi kalorimetre, pay-ölçer, termostatik vana sistemine geçirerek jeotermal kaynaktan ve elektrikten %30 tasarruf sağlamış Kalkınma Ajansı tarafından “Sabit Sıcaklık Değişken Debi Yöntemi ile Enerji Verimliliği “ Projesi adı verilen proje en başarılı proje seçilmiştir. Şirketimiz bölgesel ısıtma sisteminde tam otomasyon uygulayarak enerjiyi en verimli kullanan jeotermal şirketlerin başında gelmektedir.

Şirketimiz 2010-2014 yılında yaklaşık 80.000.000TL yatırım yaparak toplam 210 MegaWatt elektrik gücüne erişmiştir. Bu güç hava kirliliğinin yoğun olduğu şehrimiz için çok önemlidir. Çünkü jeotermal ısıtma sayesinde yılda 219.000 ton Karbondioksit emisyonuna ve 138.000 adet motorlu taşıtın egzoz gazının azalmasına eşdeğerdir. Ayrıca bu güç yılda 144.000 ton kömür fiyatı olan 94.500.000 TLyi milli ekonomiye kazandırmaya eşdeğerdir.

Termal turizm şehrimiz için çok önemlidir. Özellikle 2010 yılından sonra Afyon-Kütahya karayolu üzerindeki termal turizm alanı ilan edilen alanda hızla artan termal otel yatırımları, geçmişi eskiye dayanan Ömer-Gecek jeotermal havzamızda herkes kendi kuyusundan jeotermal suyu çekerek havzanın geleceğine ve sürdürülebilirliğine tehlike oluşturmaya başlamıştı. Şirket yönetim kurulumuz bu önemli konuya el atarak, ülkemizde ilk defa “Tek Elden Su Dağıtım Hattını” gerçekleştirirek büyük bir başarıya imza atmıştır. Gidiş geliş yaklaşık 20 kilometre GRE-EPOXY boru hattı ile 10.000 (onbin) yatak kapasitesine sahip, yaklaşık 1.000.000 (birmilyon) metrekare kapalı alan ısıtma projesi hayata geçirilmiştir. Bu saye de ülkemizde çok tanınan NG Güral Hotel, Anemon Hotel, Korel Otel, İkbal Otel, Alila Termal Spa, Kolaylı Otel, Gardenkale, Budan Otel, Emniyet Otel ve Akrones Spa gibi birçok beş yıldızlı otel yine Ülkemizde ilk ve tek olma özelliğine sahip Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Tedavi Hastahenesi bizimle can ve hayat bulmaktadır.

Şirketimiz jeotermal kaynağı etkin ve verimli kullanmak ilkesi ile yaptığı tek elden su dağıtımını, Gazlıgöl-Yaylabağı jeotermal havzamızda da uygulamaya koymuştur. Şirketimizin %60 ortağı olduğu Afgazjet şirketimiz bu havzamızda tek elden su dağıtımını gerçekleştirerek, kimyasal yapısı çok değerli olan bu jeotermal suyumuzu gelecek nesillere ulaştırmayı hedef ve ilke edinmiştir.

Afyonkarahisar’ımız herşey de olduğu gibi jeotermal kaynaklı seracılık bakımından da en önde gitmektedir. Şehrimizde şu an yaklaşık 800 dönüm jeotermal kaynaklı sera üretime başlamıştır. Şirketimiz şu an 160 dönüm jeotermal kaynaklı sera ısıtması yaparak ülkemize ve şehrimize katma değer yaratmaya devam etmektedir. Hedefimiz sahanın rezerv dengesini bozmadan toplam 250 dönüm sera ısıtması sağlamaktır.Şirketimiz bütün bu yatırımların yanında yeni yatırımlar yaparak ülkemize ve şehrimize katma değer ve istihdam yaratmaya devam etmektedir. Daha öncede belirtiğimiz gibi enerji ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için olmazsa olmaz konuların başında gelir. Ülkemizin şu an elektrik tüketimi yaklaşık 250 milyar Kilowatt Saat olup bu tüketimin 2023 yılında 500 milyar KiloWatt Saat olacağı hesap edilmektedir. Fakat bu tüketimin %75’ini ithal kaynaklardan karşıladığımız düşünüldüğünde elektrik üretiminin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Bu düşünce ile şirketimiz açtığı yaklaşık 123 °C olan kuyulardan 3 MW elektrik üretimi yapmaktadır. Entegre kullanımla 70°C düşecek olan jeotermal su daha sonra diğer uygulamalarda kullanılarak ekonomiye kazandırılacaktır.

Bu uygulamaların başında, turizm kuşağımız üzerinde ki mevcut tesislerin ihtiyacı olan çamaşır yıkama ve kurutma işlemi, jeotermal su kullanılarak hem ucuza sağlamakta hem de doğalgaz ve elektrik ile yapılan bu işlem için yurt dışına döviz çıkışı engellenmek istenmektedir. Bu amaçla günlük 20 ton kapasiteli fabrika kurulmasının son aşaması olan, yer seçimi ve makine seçimi aşamasına gelinmiştir. Bu işlemler tamamlanarak ülkemizde ilk defa jeotermal yeni kaynak kullanılarak çalışan böyle bir tesis ülke ekonomisine kazandırılacak ve şehrimizde istihdam yaratılacaktır.

Şehrimiz çevre illere göre sebze ve meyve yetiştiriciliği bakımından çok zengindir. Fakat sadece mevsiminde üretilen bu ürünleri jeotermal su kullanarak kurutmak için bir fabrika kurulması düşünülmektedir. Bu proje henüz araştırma aşamasında olup, önümüzdeki yıllarda yapılması düşünülmektedir.

Sonuç olarak şirketimiz; yeni ısıtma bölgelerinin yapılması, mevcut ısıtma bölgelerinin verimliliğinin artırılması, termal turizm yatırımlarının teşvik edilmesi, mevcut jeotermal sahanın tek elden teknolojik sera, termal tedavi, elektrik üretimi gibi projeler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırarak ülkemize ve şehrimize katkıda bulunmayı hedef kılmıştır. Ve bu yöndeki çalışmalarına dokuz kişiden oluşan yönetim kurulu, 15 teknik personel ve 65 adet arazi personeli ile ara vermeden devam etmektedir.

Jeotermal kaynağımızın yenilenebilir ve sürdürülebilir olabilmesi için; bu kaynağın korunması, aşırı yapılaşma ve kaynağa zarar verecek çalışmalardan uzak durulması, bu doğal kaynağın gelecek nesillere aktarılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Hem çevremiz, hem bütçemiz hem de geleceğimizi korumak için herkesi jeotermal enerjiye davet ediyoruz. Sevgi ve Saygılarımızla…

Dr.Yusuf ULUTÜRK

AFJET A.Ş. - Genel Müdür