#

Gecikme Faizi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı 30 Aralık 2019 tarihli, 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği ödeme tarihi geçmiş faturalara son ödeme tarihinden itibaren aylık %1,6 oranında, günlük %0,053 oranında uygulanmaktadır.