Sondaj ve Kuyu Birimimiz

Sondaj ve Kuyu Birimimiz

ÖMER GECEK REZERVUAR GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

Şirketimiz MTA adına kayıtlı olan AR-117-118 nolu sahaların arama ve işletmesini yapmaktadır. Şu anda şirketimize ait toplam 24 adet işletme, 4 adet reenjeksiyon, 5 adet gözlem kuyusuna sahiptir. İşletme kuyuları farklı amaçlar için kullanılmaktadır.

 

Jeotermal suların ısı kaynağı genellikle henüz soğumamış magma bloğu, genç bir volkanizma veya anormal yeraltı         ısı akısıdır. Jeotermal sistemler meteorik suların geçirimli bir tabakadan rezervuar kayalara sızması ile tamamlanır. Faylar sonucunda Ömer-Gecek jeotermal alanında birçok sıcak su kaynağı oluşmuştur. Bu kaynakların sıcaklıkları 25–125oC arasında olup, debileri 0,1 ila 100 litre/saniyedir.

 

Miyosende başlayan, Pliyosen boyunca devam eden tektonik aktivitelere bağlı olarak

oluşan volkanizmanın ürünleri, özellikle Afyon’da büyük alanları kaplamaktadır. Bazalt akıntıları volkanik aktivitelerin son fazını oluşturmaktadır. Volkanik kayaları oluşturan magma cepleri, jeotermal sistemin ısı kaynağıdır. Akifer kayaları oluşturan Paşadağı Mermerleri ise Paleozoik yaşlıdır. Ayrıca, metamorfik şistler akifer kayası özelliliğini gösterir. Bütün sondajlarda şistler ve mermerlere rastlanmıştır. Etüt ve sondaj çalışmaları sonuçlarına göre Paleozoik yaşlı kuvarsiti kalkşist, kuvarslı şist ve kristalize kireçtaşları (mermer), Neojen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, bazalt, kireçtaşı ve yöredeki tüm fay zonları akifer niteliğindedir.

 

Merkezi ısıtma için gerekli olan jeotermal kaynaklar, Ömer-Gecek bölgesinde yer almaktadır. Burada Afjet AŞ’ye ait, jeotermal ısıtma yöntemine uygun teçhizatla donatılmış, 24 adet kuyu bulunmaktadır. Halen faal olan bu kuyulardan 1000 lt/sn akışkan elde edilmektedir, Jeotermal ısıtma için ihtiyaç duyulan üretim, ortalama 95°c sıcak ve 550 lt/sn debi 10 kuyudan sağlanmaktadır. Bu kuyularda uygun şartlarda üretim yapılması nedeniyle herhangi bir basınç düşmesi ve üretim azalmasına rastlanmamış, aksine kuyuların verimi daha da artmıştır. Afyon Jeotermal işlettiği jeotermal rezervuarda tek söz sahibidir. Şirket yukarıda görüldüğü gibi jeotermal su açısından en verimli alan üzerinde üretim yapmaktadır. Hedef sahada tek elden yönetim için çalışmalar yapmaktadır.

 

 

 

 

SIRA NO

KUYU ADI

SICAKLIK (°C)

DEBİ (m3/saat)

KULLANIM ŞEKLİ

ÜRETİM BİÇİMİ

1

AF-7

103

175

ÜRETİM

POMPAJ

2

AF-8

106

210

ÜRETİM

POMPAJ

3

AF-11

112

250

ÜRETİM

POMPAJ

4

AF-13

58

200

ÜRETİM

POMPAJ

5

AF-14

90

125

ÜRETİM

POMPAJ

6

AF-15

114

270

ÜRETİM

POMPAJ

7

AF-16

108

220

ÜRETİM

POMPAJ

8

AF-17

103

220

ÜRETİM

POMPAJ

9

AF-18

114

220

ÜRETİM

POMPAJ

10

AF-20

106

175

ÜRETİM

POMPAJ

11

AF-21

102

175

ÜRETİM

POMPAJ

12

AF-24

116

220

ÜRETİM

ARTEZYEN

13

AF-25

104

175

ÜRETİM

ARTEZYEN

14

AF-26

113

250

ÜRETİM

ARTEZYEN

15

AF-27

116

220

ÜRETİM

ARTEZYEN

16

AF-28

122

220

ÜRETİM

ARTEZYEN

17

AF-29

112

220

ÜRETİM

ARTEZYEN

18

R-260

102

220

ÜRETİM

ARTEZYEN

 

TOPLAM

 

3765

   
             

 

 

Üretim ve Reenjeksiyon Dengesi

 

Afjet AŞ üretim yaptığı sahada jeotermal rezervin sonraki nesillere aktarılabilmesi için reenjeksiyon (geri-basım) olayına çok önem vermektedir. Şu anda 5 adet adet kuyu reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılmaktadır. Bu kuyular AF-4, AF-3, AF-22, AF-19 ve AF-14 kuyularıdır. Sistemden çekilen toplam suyun %95’e yakını tekrar reenjeksiyon yapılmaktadır. Hedef ise daha uzak noktalardan havzayı besleyerek sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Jeotermal enerji çevre dostu bir enerji olmasına karşın, jeotermal akışkanın içerdiği bor, arsenik vb. gibi kirletici kimyasallar çevre için tehlike arz etmektedir. Ancak, Afyon jeotermal merkezi ısıtma sistemi geri dönüş suyunun bor konsantrasyonu 0,224 ppm olup, çevre kirlenmesi açısından sınır değerlerin çok altındadır; zira dünya standartlarında bor için verilen sınır değeri 1 ppm' dir.