Muhasebe Birimi

Muhasebe Birimi

MUHASEBE BİRİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1- Personel işleri takibini yapmak,

2- Beyannamelerin düzenlenmesi ve onaylanmasını yapmak,

3- Fatura kontrolünü yapmak,

4- Resmi muhasebe ve banka kayıtlarını yapmak,

5- Vezne işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak,

6- İcra işlemleri takibini yapmak,

7- Resmi defterlerin takibi ve onayını yapmak,

8- İş-kur istatistik kurumlarına verilen verileri hazırlamak,

9- Peşin ısı taleplerin alınması ve faturalandırılmasını yapmak.