Niçin Jeotermal?


 

 • Temiz, çevre dostu (Yanma teknolojisi kullanılmadığı için ve sıfıra yakın emisyon)
 • Çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal (konutta, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında vd.)
 • Meteorolojik koşullardan bağımsız (rüzgar, yağmur, güneş v.b.’den bağımsız)
 • Fosil ve diğer alternatif enerji kaynaklarına göre çok daha ucuz
 • Arama kuyuları üretim ve bazen reenjeksiyon kuyularına dönüştürülebilir
 • Güvenilir (yangın, patlama, zehirleme riski yok)
 • Verimlilik %95’in üzerinde
 • Minimum alan ihtiyacı (hidro, güneş vb’nin tersine)
 • Kolay ve hızlı devreye alma, işletme ve bakım (6 ay – 1 yıl), uzun tesisat ömrü
 • Jeotermal lokal bir enerji olduğu, ithali ve ihracı ve uluslararası bir fiyatı olmadığı için savaşlara ve uluslararası   problemlere neden olmaz.           
 • Jeotermal ısıtma evlere fuel-oil, mazot, kömür, odun atıklarının taşınmasını ortadan kaldıracağı için şehir içerisindeki trafiğin yükünü azaltır.
 • Hazır enerji