Jeotermal Enerji Nedir?

Jeotermal Enerji Nedir?

Jeotermal enerjinin doğası ve dağılımı ile ilgili üç temel terim vardır; jeotermal gradyan, ısı akışı ve jeotermal anomali.

Jeotermal gradyan dünya yüzeyinden derinlere doğru inildikçe sıcaklığın artmasından kaJEOTERMAL ENERJİ YENİ, YENİLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ENERJİ KAYNAĞIDIR.

Yağmur, kar, deniz ve  magmatik suların yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervuarlar, yeraltı ve reenjeksiyon koşulları devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. Kısa süreli atmosferik koşullardan etkilenmezler.

Ancak, jeotermal rezervuarlardan yapılan sondajlı üretimlerde jeotermal akışkanın çevreye atılmaması ve rezervuarı beslemesi bakımından, işlevi tamamlandıktan sonra tekrar yeraltına gönderilmesi (reenjeksiyon) zorunludur. Reenjeksiyon birçok ülkede yasalarla zorunlu hale getirilmiştir.

Jeotermal enerjinin kullanımda hiçbir risk faktörü taşımadığı (patlama, yangın, zehirlenme v.b.) için son derece güvenilir olduğu kanıtlanmıştır.

İtalya Larderello sahasında 1904 yılından beri, Kaliforniya Geyser sahasından 48 yıldır jeotermal elektrik üretilmektedir. 1890’dan beri Boise Idaho’da (ABD) ve 1934’den bu yana Reykjavik-İzlanda’da merkezi ısıtma sistemi bulunmaktadır. Ayrıca, Paris’in banliyölerinde 85.000 konut Jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır.

Niçin Jeotermal?

Niçin Jeotermal?

 • Temiz, çevre dostu (Yanma teknolojisi kullanılmadığı için ve sıfıra yakın emisyon)
 • Çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal (konutta, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında vd.)
 • Meteorolojik koşullardan bağımsız (rüzgar, yağmur, güneş v.b.’den bağımsız)
 • Fosil ve diğer alternatif enerji kaynaklarına göre çok daha ucuz
 • Arama kuyuları üretim ve bazen reenjeksiyon kuyularına dönüştürülebilir
 • Güvenilir (yangın, patlama, zehirleme riski yok)
 • Verimlilik %95’in üzerinde
 • Minimum alan ihtiyacı (hidro, güneş vb’nin tersine)
 • Kolay ve hızlı devreye alma, işletme ve bakım (6 ay – 1 yıl), uzun tesisat ömrü
 • Jeotermal lokal bir enerji olduğu, ithali ve ihracı ve uluslararası bir fiyatı olmadığı için savaşlara ve uluslararası   problemlere neden olmaz.           
 • Jeotermal ısıtma evlere fuel-oil, mazot, kömür, odun atıklarının taşınmasını ortadan kaldıracağı için şehir içerisindeki trafiğin yükünü azaltır.
 • Hazır enerji

Jeotermal Enerji Doğası Ve Dağılımı

Jeotermal Enerji Doğası Ve Dağılımı

Çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal (konutta, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında vd.)

Meteorolojik koşullardan bağımsız (rüzgar, yağmur, güneş v.b.’den bağımsız)

Fosil ve diğer alternatif enerji kaynaklarına göre çok daha ucuz

Arama kuyuları üretim ve bazen reenjeksiyon kuyularına dönüştürülebilir

Güvenilir (yangın, patlama, zehirleme riski yok)

Verimlilik %95’in üzerinde

Minimum alan ihtiyacı (hidro, güneş vb’nin tersine)

Kolay ve hızlı devreye alma, işletme ve bakım (6 ay – 1 yıl), uzun tesisat ömrü

Jeotermal lokal bir enerji olduğu, ithali ve ihracı ve uluslararası bir fiyatı olmadığı için savaşlara ve uluslararası   problemlere neden olmaz.           

Jeotermal ısıtma evlere fuel-oil, mazot, kömür, odun atıklarının taşınmasını ortadan kaldıracağı için şehir içerisindeki trafiğin yükünü azaltır.

Hazır enerji

Jeotermalin Kullanım Alanları Nerelerdir?

Jeotermalin Kullanım Alanları Nerelerdir?

Jeotermal enerji;

 • Elektrik üretiminde
 • Isınma (konut ve sera ısıtmasında)
 • Absorsiyon ( soğutma),
 • Balık üretimi, kar eritme,
 • Kaplıca sıcak su hamamlarında yararlanılır.
 • tTrım ( seralarda ) gibi sahalarda çok amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

Sıvı ağırlıklı kaynaklarda, jeotermal akışkan bazen kaplıca suları biçiminde kendiliğinden yeryüzüne çıkabileceği gibi, çoğunlukla birkaç yüz metreden bir kaç bin metreye kadar uzanan sondajlarla kuyu açılması gerekir. Akışkanın içerisinde sodyum, potasyum, sülfat, silikat ve borat gibi tuzlar bulunur.