JEOTEKNİK SONDÖR EĞİTİMİ 19-24 MART TARİHİNDE YAPILACAK


Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 19-24 Mart 2015 tarihleri arasında Genel Merkezimizde "Jeoteknik Sondör Eğitim Programı" düzenlenecektir.

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 19-24 Mart 2015 tarihleri arasında Genel Merkezde "Jeoteknik Sondör Eğitim Programı" düzenlenecektir.  Altı gün sürecek olan eğitimde 4 gün teorik, iki gün uygulama yapılacaktır.

EĞİTİM KONULARI

 • Genel Jeolojİ
 • Sondaj Makinası ve Ekipman Seçimi ve Kullanımı
 • Jeoteknik Testler ve Numune Alımı
 • Sondaj Sıvısı ve Katkıları Seçimi ve Hazırlaması
 • Sondaj Makinelerinin Tamir ve Bakımları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 •     Genel İş Güvenliği Kuralları
 •     İş Güvenliği ve Tehdit Edici Unsurlar
 •     Yangın
 •     Meslek Hastalıkları
 •     Malzeme Taşıma ve Kaldırma Teknıklerı
 •     Kaza ve Yaralanma
 •     İş Güvenliği Mevzuatı
 •     İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler
 •     Jeoteknik Sondajda Özel İş Güvenliği Kuralları 

TEHLİKELİ İŞLER KAPSAMI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur.

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar.

13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır.

Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır.

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YETKİSİ

Odamız, MEB Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile yaptığı protokol çerçevesinde, meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır.

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

 • Okur yazar olmak ya da en az ilkokul mezunu olmak (Tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi),
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli çalışabilir raporu (Yeni tarihli doktor kanaatinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir yazması gerekmektedir.)
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi.
 • Katılım ücreti 600 TL‘dir. Eğitim ücreti 4 günlük teorik eğitimin yanısıra 2 günlük Arazide Uygulama Eğitimini ve koruyucu malzemeleri (baret, tulum) kapsamaktadır.
 • Kayıtlar, başvuru sırasına göre yapılacaktır. Evrakların teslimi ve son başvuru tarihi 15 Mart 2015‘dir.
 • Eğitim sonunda sınav yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecektir. 

EĞİTİMİN;
Tarihi: 19-24 Mart tarihleri arasında - 6 Gün
Saati: 10:00 - 18:30 
Yeri: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Eğitim Salonu
Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA
Uygulama Eğitimi 23-24 Mart 2015 tarihlerinde JMO Sondaj Eğitim Alanında yapılacaktır. 
  
İLETİŞİM:

0312 432 30 85

 

Kaynak