KUYULARDA KULLANILMAK ÜZERE 6 ADET TEKNİK ŞARTNAMEYE UYUMLU PANOLU FREKANS KONVANTÖRÜ ALIMI İŞİ 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin g bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.


KUYULARDA KULLANILMAK ÜZERE 6 ADET TEKNİK ŞARTNAMEYE UYUMLU PANOLU FREKANS KONVANTÖRÜ ALIMI İŞİ 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin g bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhale dokümanı ektedir.

İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç 03/11/2017 tarihi saat 15:00 ’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

İhale Zarfında Bulunması gereken evraklar 

Teknik Şartname