Duyurular

Tümünü Gör
05.10.2017

Kullandığın Kadar Öde Sistemine Geçiş

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunun Geçici 6. Maddesi gereğince öngörülen 5 yıllık sürenin de geçmesi üzerine, merkezi sistem metrekare sistemi ile ısınan tüm binaların kalorimetre veya pay ölçer sistemi ile “Kullandığın Kadar Öde” esasına geçmesi zorunlu hale gelmiştir.

            GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle uygulanmaz.

            2 Mayıs 2007’de yürürlüğü giren kanunla birlikte, ısı paylaşım sistemine geçilmesi için tüm binalara verilen 5 yıllık süre dolmuş bulunmaktadır.

Anılan Kanunun 7/(1)-c maddesine göre:

Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.

Binaların kalorimetre veya pay ölçer sistemine geçmek için, Kat Malikleri Kurulu kararı almaları ve alınan kararın fotokopisini Afjet A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ulaştırması gerekmektedir.

Kullanılacak kalorimetre cihazları, Afjet AŞ’den satın alınabileceği gibi bina yönetiminin belirlediği firmalardan da temin edilebilir. Kalorimetre (ana sayaç) cihazının okunması ve yönetime fatura edilmesi Afjet A.Ş tarafından yapılacaktır. Binanın toplam tüketiminin  pay edilmesinde Payölçer cihazı kullanılması tercih ediliyorsa, bu cihazların temini, montajı ve tüketime göre pay edilerek faturalama işlemi, bina yönetimlerince yapılacaktır.

Abonelik sözleşmeleri güncellenerek, bina Yönetim Kurulu ve Afjet A.Ş arasında imzalanacaktır. Ayrıca Afjet A.Ş ölçüm ekibi, bina metrekarelerini ölçerek güncelleyecektir.