Abone İşleri

Abone İşleri

AFJET A.Ş. ısıtma sistemi 1994 yılında faaliyete geçmiş olup, 2010 yılına kadar olan süreçte 4600
abonenin ısıtma işlemini gerçekleştirmiştir. Binalarda bulunan bağımsız bölümlerin
metrekare beyanı ile abonelik işlemleri gerçekleşmiş ve on iki aylık sabit ödeme sistemi ile
metrekareleri üzerinden faturalandırılmıştır. 2010 yılından itibaren yapılan yatırımlarla, ısınma çeşidi
değiştirilmiş ve enerji verimliliği açısından çok önemli olan kalorimetre ile “kullandığın kadar öde“ sistemine
geçilerek, abone sayısında ciddi bir artış oluşmuştur. Böylelikle aboneler, enerjilerini istedikleri oranda
artırıp-düşürebilmekte ve enerji tasarrufu yaparak bütçelerinin kontrolünü sağlayabilecek hale
gelmişlerdir.
Bağımsız bölümlerdeki radyatörlere monte edilen payölçer ve termostatik vanalar, abonelerin ısı
kontrollerini rahatça gerçekleştirmesini sağlamıştır. Pay ölçer ve Termostatik vana kullanarak ekonomik
ısınma yapan 2930 abonemiz bulunmaktadır.
2013 yılı yaz sezonundan itibaren abonelik sistemimiz; bağımsız bölüm aboneliğinden, kütle bina
aboneliğine dönüştürülerek yeni bir ısıtma sistemi ile hizmet vermeye başlamıştır. Bu sistemde abonelik
işlemleri, bina yöneticileri ile karşılıklı sözleşme imzalanarak yapılıyor olup; bina altına monte edilen Ana
Sayaç (Kalorimetre) ile aylık bina tüketimine göre düzenlenen ısı bedelleri bina yöneticiliği adına
düzenlenmektedir. Bu sistem ile binalar içerisindeki ısı kayıpları engellenmiş olacaktır.

Siz değerli abonelerimiz sayesinde bu günlere gelen; amacı, yerel kaynağımız olan jeotermal enerjinin
doğru kullanılarak, bir çok alanda fayda sağlayacak bir enerjiye dönüştürülmesi olan şirketimize verdiğiniz
desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.